Decyzję o budowie domu zawsze podejmuje się sercem i rozumem. Niestety to, co na początku wydaje się pięknym marzeniem, z biegiem czasu zderza się z trudną i brutalną rzeczywistością. Budowa domu wymaga bowiem przedsięwzięcia odpowiednich kroków praktycznych, o których – niestety – często nie mamy pojęcia.

Działka i projekt domu

Przed przystąpieniem do budowy domu trzeba zakupić działkę i projekt domu. Zakup działki musi być przemyślany, zwłaszcza w kontekście jej wymiarów i szerokości drogi dojazdowej.

Z projektem domu jest o wiele łatwiej. Można skorzystać z gotowych rozwiązań, których cena w porównaniu z indywidualnymi jest nawet o połowę niższa. W tym drugim przypadku warto dokładnie przedstawić wszystkie swoje oczekiwania dotyczące bryły domu, usytuowania konkretnych pokoi, ciągów komunikacyjnych itd. Warto też przewidzieć miejsce na ogródek, do którego z biegiem czasu powinno się doprowadzić oddzielny system nawadniający. Należy pamiętać, że przedstawienie samego projektu nie oznacza, że automatycznie uzyskamy zgodę na budowę!

Ekipa budowlana i metody jej pracy

Wybór ekipy budowlanej to już o wiele poważniejsza sprawa. Na rynku nie brak podmiotów specjalizujących się w realizacji inwestycji budowlanych, ale tych dobrych jest naprawdę niewiele.

Wybierając ekipę budowlaną warto zwrócić uwagę na:

  • jej doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje i realizowane wcześniej projekty,
  • opinie innych inwestorów, zarówno wśród znajomych, jak i w Internecie,
  • sposób pracy firmy, wykorzystanie podwykonawców, kwalifikacje kierownika budowy (jego obecność jest obowiązkowa!), itd.

Przy wyborze firmy warto ustalić z nią sposób współpracy. W wariancie gospodarczym to na inwestorze ciąży obowiązek pomocy przy budowie, realizacji podstawowych prac budowlanych i dostarczenia odpowiednich materiałów. W wariancie zleconym wszystkim tym zajmuje się firma, co oczywiście przedkłada się na wyższe koszty.

Uporządkowanie miejsca pracy

Obok budowanej inwestycji powinny znajdować się kontenery na gruz. Są one niezbędne do uporządkowania placu budowy.

Kontenery na gruz są również wymogiem formalnym. To od nich zależy bezpieczeństwo na budowie. W razie ewentualnej kontroli, niedopilnowanie tej kwestii może wiązać się z poważnymi karami finansowymi, nałożonymi zarówno na daną firmę, jak i na inwestora finansującego całość inwestycji.

Podsumowanie

To oczywiście nie wszystkie niezbędne kwestie, o których powinien pamiętać inwestor. Niemniej ich nakreślenie może być bardzo pomocne w kontekście zaplanowania prac i terminowego ich realizowania bez konieczności wprowadzania poprawek.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą UsuńGruz.