Kradzież auta nie jest obecnie tak często zgłaszanym policji przestępstwem jak choćby w latach dziewięćdziesiątych. Co ciekawe, funkcjonariuszom udaje się znaleźć sprawcę co czwartej kradzieży, jednak wiele aut powraca do swoich właścicieli w bardzo złym stanie. Warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, gdy dojdzie do przestępstwa!

Szybka reakcja

Przed zgłoszeniem kradzieży policji, warto upewnić się, że auto nie została odholowane przez straż miejską. Tego typu czynności podejmowane są przez funkcjonariuszy, jeśli samochód został pozostawiony przez właściciela w niedozwolonym miejscu. Jeżeli jednak auto nie zostało odholowane, należy bezzwłocznie powiadomić policję, wybierając numer telefonu 112. Przy opisie skradzionego pojazdu trzeba podać informacje o jego marce, kolorze oraz wszelkiego rodzaju znakach szczególnych. Należy również podać okoliczności rabunku. Funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie z pewnością wyśle na miejsce zdarzenia patrol, który sporządzi odpowiednią notatkę wstępną. Wszelkich formalności należy dopełnić na komisariacie policji. Warto mieć ze sobą wówczas dokumenty pojazdu. Papiery potwierdzające kradzież stanowią podstawę wypłaty odszkodowania. Szczegółowe informacje na temat warunków finansowej rekompensaty kradzieży pojazdu znaleźć można na stronie internetowej cuk.pl.

Odszkodowanie

Właściciele AC lub minicasco powinni zgłosić swojemu ubezpieczycielowi kradzież auta tak szybko, jak to możliwe. Wiele firm zastrzega sobie, że dokument potwierdzający rabunek pojazdu należy okazać przedstawicielowi danego zakładu w ciągu jednego dnia roboczego. Właściciel samochodu powinien mieć przy sobie kluczyki oraz dowód rejestracyjny auta. Kradzież należy zgłosić również w wydziale komunikacji. W celu wyrejestrowania auta należy przedłożyć odpowiednie oświadczenie, dokumenty policyjne dotyczące kradzieży lub dokument potwierdzający umorzenie postępowania dochodzeniowego.

W przypadku kradzieży pojazdu należy bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania. Trzeba również pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe mają swoje procedury. Zakład może np. odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli klient pozostawił w skradzionym aucie kluczyki lub zbyt późno poinformował o kradzieży. Szczegółowe zasady obowiązywania polisy zawsze można sprawdzić w dokumencie OWU.

Rate this post