Pompy ciepła to urządzenia, które z założenia mają zapewnić efektywne ogrzewanie budynków, przy stosunkowo niskich kosztach. Działanie pompy polega na tym, że pobiera ona ciepło z powietrza, gruntu oraz wody.

Czym jest współczynnik grzejnej wydajności?

COP czyli współczynnik grzejnej wydajności, świadczy o efektywności pracy cieplnej pompy. Współczynnik ten, charakteryzuje stosunek ilości ciepła uzyskanego w skraplaczu pompy, do zużytej energii napędowej. Na wysokość współczynnika wpływ ma przede wszystkim konstrukcja pompy oraz możliwa do uzyskania w odbiorniku ciepła temperatura. Ministerstwo Infrastruktury oszacowało, że w przypadku sprężarkowych pomp ciepła, wartość współczynnika COP nie może być mniejsza niż 2,4.

Zasada działania pompy ciepła:

Jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, głównym zadaniem pompy ciepła jest dostarczanie do instalacji grzewczej ciepłej wody, bądź nawiew do pomieszczeń ciepłego powietrza (jednak możliwe jest to jedynie w przypadku, gdy źródłem ciepła są woda, grunt lub powietrze o temperaturze oscylującej w okolicach 0 stopni Celsjusza). Aby pompa mogła zadziałać zgodnie z przeznaczeniem, do jakiego została zaprojektowania, koniecznie zajść musi zjawisko związane z odparowaniem czynnika roboczego krążącego w wewnętrznym obiegu pompy. Praktycznie wygląda to tak, że musi być to płyn, który odparowuje już w temperaturze wynoszącej około 5 stopni Celsjusza (najlepiej aby jedna temperatura odparowywania była nieco niższa).

Elementy niezbędne do prawidłowego działania pompy:

Prawidłowe działanie pompy ciepła zapewniają cztery elementy, takie jak:

  • parownik, który pełni funkcję wymiennika ciepła, odpowiedzialnego za pobór odpowiedniej ilości ciepła z wody, powietrza lub gruntu;
  • sprężarka, czyli urządzenie wykorzystywane do sprężania gazu;
  • skraplacz, który jest urządzeniem odpowiedzialnym za odprowadzanie ciepłego powietrza do wnętrza budynku;
  • zawór rozprężny, którego zadaniem jest rozprężanie gazu.

Dzięki wielokrotnie przeprowadzanym badaniom wiemy dziś, że pompy ciepła dostarczają nawet trzykrotnie więcej ciepła niż elektryczne grzejniki. A to oznacza, że ogrzewanie przy wykorzystaniu pomp ciepła jest znacznie tańsze, a przy tym bardziej efektywne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą http://www.alpha-innotec.pl/ która oferuje szeroką gamę najbardziej wydajnych i ekologicznych pomp ciepła.

Rate this post