Wśród wskazówek udzielanych osobom poszukującym pracy, zawsze znajdzie się wzmianka o błędach w CV. Jednym z najczęściej popełnianych przed kandydatów błędów okazuje się brak dopasowania CV pod daną ofertę pracy. Jak zatem tego uniknąć? Dlaczego to takie ważne? Za chwilę o tym opowiemy.

CV szyte na miarę oferty

Aby zrozumieć to zagadnienie, warto postawić się w roli rekrutera, który otrzymuje do analizy setki dokumentów. Jego uwaga skieruje się przede wszystkim na tych CV, jakie dostarczą pożądanej informacji. Rozmywanie treści życiorysu przez informacje niezwiązane z ofertą przynosi odwrotny skutek do zamierzonego – zniechęca do dalszego czytania. Należy unikać rozsyłania uniwersalnej wersji CV do każdej firmy, której ofertą jesteśmy zainteresowani. Warto dobrze się zastanowić nad swoimi kwalifikacjami i odpowiednio zmodyfikować CV, umieszczając w nim kluczowe informacje dla przyszłego pracodawcy. Jak to zrobić?

Przede wszystkim dokładnie przeczytajmy treść ogłoszenia o pracę. Znajdziemy tam liczne słowa kluczowe oraz frazy, na jakie pracownik HR pozostanie wyczulony. Warto je włączyć do opisu swoich kwalifikacji, np. w sekcji z obowiązkami na danym stanowisku.

Większość osób rekrutujących wskazuje, że umieszczenie krótkiego celu zawodowego w górnej części życiorysu pomaga wyrobić sobie zdanie o kandydacie, a także wstępnie zweryfikować jego motywację do pracy. W kilku zdaniach o celu zawodowym doskonale widać, czy kandydat ma pojęcie o branży, w której chce pracować, oraz czy poświęcił wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Cel zawodowy umieszczany w CV nie może brzmieć sztucznie, lecz prezentować faktyczny punkt widzenia kandydata. Zamiast celu zawodowego można także zamieścić krótkie podsumowanie własnego życia jako pracownika, koncentrując się na sukcesach osiągniętych w poprzednich firmach.

Przejrzystość i dobra organizacja CV

Dopasowując CV do ogłoszenia o pracę, należy zadbać o właściwą prezentację wizualną. Warto oddzielić informacje o umiejętnościach twardych, takich jak znajomość języków obcych, z danymi o kompetencjach miękkich, które będzie trzeba poprzeć przykładami podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Chronologiczna lista wykonywanych dotychczas prac powinna zostać ograniczona do stanowisk najważniejszych z punktu widzenia konkretnej oferty. Opis poszczególnych stanowisk powinien zawierać wzmiankę o obowiązkach. Najlepiej, jeśli będą one podane w formie sukcesów, np. „zrealizowałem wszystkie cele sprzedażowe w roku X”, „pozyskałem dla firmy X nowych klientów”, czy „regularnie uczestniczyłem w szkoleniach i odbyłem następujące kursy”…

Ograniczanie liczby prac w CV dobrze zacząć od wyznaczenia sobie granicy czasowej. Powszechna zasada mówi, że nie warto umieszczać danych o zatrudnieniu starszych niż 7-8 lat, chyba że stanowi ono podstawę dla tego, co robimy obecnie.

Dopasowanie CV do ogłoszenia o pracę wymaga od kandydata nieco wysiłku. Jednak właśnie ta czynność procentuje w przyszłości, sprawiając u pracownika HR pozytywne, profesjonalne wrażenie.

Po najnowsze ogłoszenia o pracę wraz z intuicyjnym formularzem do aplikowania warto udać się do serwisu dryg.pl. Na stronie dryg.pl można znaleźć setki ofert na prace fizyczne lub biurowe z terenu całej Polski, jak również z innych krajów UE.

Rate this post