Każdy kierowca musi znać się na znakach drogowych- to rzecz oczywista. Czy każdy jednak potrafi bez zająknięcia wymienić które znaki należą do tych informacyjnych, czym różnią się od innych i co je cechuje?

Czym właściwie są znaki informacyjne?

Znaki informacyjne to elementy drogowe wyrażające (zgodnie z ich nazwą) między innymi informacje o:

  • rodzaju drogi, z jaką w danym momencie mają do czynienia uczestnicy ruchu drogowego,
  • sposobie korzystania z drogi,
  • ewentualnej obecności znajdujących się przy drodze lub w jej pobliży wszelkiego rodzaju obiektów, takich jak hotele stacje paliw, punkty gastronomiczne itd.

Zasady rozmieszczania i wygląd informacyjnych znaków drogowych wykorzystywanych na polskich drogach szczegółowo określane są w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Warto również pamiętać o tym, że zgodnie zarówno z polskimi, jak i unijnymi przepisami, tuż pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone różne tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te bezwzględnie nie mogą być umieszczane na znaku, dlatego też stosuje się dodatkowe tabliczki tuż pod nim zawierając pewne informacje, których uczestnikom ruchu drogowego znak odpowiednio precyzyjnie nie przekazuje. Znaki drogowe stanowią jedną z najliczniejszych grup znaków, z jakimi można się spotkać podróżując po polskich drogach. Z częścią z nich, wraz z opisem zapoznać się można, odwiedzając następującą stronę https://www.znaki-tdc.com/znaki-drogowe-pionowe-informacyjne-sf.html.

Znaki informacyjne

Choć znaków informacyjnych jest naprawdę bardzo wiele, oto lista tych, które na drogach pojawiają się najczęściej, dlatego niezbędne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego bezwzględnie się z nimi zapoznali i je zapamiętali.

  1. Znak D-1, czyli droga z pierwszeństwem przejazdu. Znak ten oznacza początek bądź kontynuację drogi z pierwszeństwem przejazdu. W Polsce znak ten występuje w dwóch wersjach. Pierwsza to znak o długości boku 600 lub 900 mm. Umieszczany jest on na początku drogi z pierwszeństwem w obszarze zabudowanym oraz przed wszystkimi skrzyżowaniami, których on dotyczy. W drugiej wersji znak ten wyposażony jest w bok o długości 400 mm. Znak ten powtarzany jest przede wszystkim przed skrzyżowaniami ulokowanymi wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu.
  2. Znak D-2 czyli znak oznaczający koniec drogi z pierwszeństwem, co oznacza, że uczestnicy drogi mijając ten znak zobowiązani są do zachowania od tego momentu szczególnej ostrożności.
5/5 - (1 vote)