Planujesz założyć lokatę długoterminową? Zanim jednak zdecydujesz się na taki krok, zwróć uwagę na ewentualne konsekwencje dotyczące wcześniejszego zerwania umowy. Sprawdź, czym to może skutkować.

O lokacie długoterminowej mówi się wówczas, gdy jest zakładana na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Chociaż oszczędzający z reguły zakładają, że zdeponowane środki nie będą potrzebne, trudno jest przewidzieć ponoszone koszty i wydatki w tak długofalowej perspektywie. Czasami zachodzi konieczność „wyciagnięcia” zdeponowanego kapitału i nie zawsze zerwanie lokaty długoterminowej nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji.

Utrata odsetek – to pewne

Zrywając lokatę przed czasem, trzeba liczyć się z utratą odsetek – szczególnie w przypadku lokat długoterminowych z kapitalizacją odsetek na koniec okresu. Chociaż oszczędzający odzyska kapitał początkowy w całości, nie otrzyma wypracowanych do tej pory zysków – niezależnie od tego, czy do wypłaty środków doszło na 1 dzień przed zakończeniem jej trwania czy miesiąc wcześniej.

W przypadku niektórych lokat, ich zerwanie może oznaczać tylko częściową utratę odsetek. Wówczas wpłacony kapitał powiększany jest o zysk wypracowany do pewnego momentu, np. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wypłatę środków.

Odsetki to nie wszystko?

W przypadku większości lokat długoterminowych jedyną konsekwencją jest utrata odsetek. Niektóre banki idą o krok dalej – nakładają kary finansowe za niedotrzymanie warunków umowy. Mogą one mieć formę jednorazowej opłaty lub ułamku procenta wpłacanego kapitału – zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

Zapoznaj się z warunkami konkretnej lokaty

Warto zapoznać się ze szczegółami lokaty długoterminowej jeszcze przed podpisaniem umowy – przede wszystkim w kwestii zerwania umowy w trakcie jej trwania. Każdy bank stosuje własne procedury, dlatego konsekwencje mogą być różne.

Przykładowo, dla Lokaty Sprint 130 czy Lokaty Standard dostępnych w ofercie Toyota Banku różne mogą być zasady przyznawania odsetek w przypadku zerwania umowy przed czasem. W zależności od rodzaju lokaty, bank może nie wypłacić odsetek w ogóle lub wypłacić 0,1% należnych zysków.

Lokata długoterminowa – kiedy warto ją założyć?

Jeżeli chcesz uniknąć konsekwencji związanych z wcześniejszym zerwaniem lokaty, dokładnie przeanalizuj zasadność założenia lokaty długoterminowej. To dobre rozwiązanie dla osób, które w najbliższym czasie nie będą potrzebować zdeponowanych środków. Jeżeli jednak istnieje prawdopodobieństwo konieczności skorzystania z pieniędzy, część kapitału umieść na lokacie, a część np. na koncie oszczędnościowym.

5/5 - (1 vote)