Zespół Quercus Sp. z o.o., firmy specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR, powiększa portfolio certyfikatów. Nowe uprawnienia specjalistów Quercus dotyczą systemu SuccessFactors, umożliwiającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz obszaru Business Intelligence.

Portfolio certyfikatów, jakie posiadają specjaliści Quercus Sp. z o.o., powiększyło się o certyfikat SuccessFactors Employee Central Associate oraz Certified Application Associate – Business Intelligence with SAP BW 7.4 & SAP BI 4.1. „Zdobywanie kolejnych certyfikatów i rozwój pracowników to powody do dumy dla pracodawcy, a także budowanie prestiżu firmy. Warto pamiętać, że to również konieczność wynikająca z coraz lepszego rozeznania klientów w obszarze wdrożeń SAP. Coraz częściej to właśnie klienci wymagają od nas posiadania konkretnych uprawnień, gdyż wiedzą, że są one gwarancją profesjonalnej i bezpiecznej implementacji projektu” – podkreśla Prezes Zarządu Quercus, Paweł Wysocki.

Martyna Kryś, która właśnie uzyskała certyfikat Business Intelligence with SAP BW 7.4 & SAP BI 4.1., dodaje: „W ogłoszeniach i wymaganiach przetargowych zleceniodawcy coraz częściej wymieniają najnowsze certyfikaty SAP. Dlatego my, konsultanci, wciąż podnosimy swoje kwalifikacje. Dzięki temu mamy nie tylko większe uprawnienia, ale i możliwość realizacji ciekawych wdrożeń, będących zawodowym wyzwaniem”.

Uzyskanie certyfikatu Business Intelligence with SAP BW 7.4 & SAP BI 4.1. wymagało zaliczenia przekrojowego egzaminu, podczas którego sprawdzana była wiedza w zakresie obsługi kilku narzędzi do raportowania i analizy jednocześnie (SAP Business Objects oraz SAP Business Explorer). Certyfikat ten potwierdza również znajomość podstawowych pojęć z zakresu hurtowni danych (SAP BW). „Z uwagi na to, że egzamin jest przekrojowy, trzeba się do niego rzetelnie przygotować, a przede wszystkim uporządkować wiedzę. Egzamin bowiem polega na udzieleniu odpowiedzi na 80 pytań wielokrotnego wyboru w języku angielskim w ciągu 3 godzin” – wyjaśnia Martyna Kryś.

Certified Application Associate – Business Intelligence with SAP BW 7.4 & SAP BI 4.1. pozwala na udział w projektach dotyczących budowy raportów, analiz i kokpitów menedżerskich w narzędziach SAP Business Objects, Business Explorer (wersja 4.1) dla wielu różnych systemów źródłowych, w tym hurtowni danych SAP BW (wersja 7.4) i jest, jak na razie, jedynym certyfikatem SAP obejmującym ten zakres.

Z kolei posiadanie certyfikatu SuccessFactors Employee Central Associate jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym wdrożenie platformy chmurowej, która przynosi firmom konkretne korzyści, jak: brak konieczności posiadania serwerowni, niezależność lokalizacyjna (do systemu można się logować z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z różnych urządzeń), brak konieczności wyłączania systemu podczas prac konserwacyjnych oraz poprawek systemowych, a także atrakcyjna warstwa wizualna, co ma niebagatelne znaczenie dla końcowych użytkowników.

„Aby uzyskać taki dokument, nie wystarczy tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, konieczne jest również przeprowadzenie przykładowych ćwiczeń systemowych” – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus Sp. z o.o. „W przypadku egzaminu na certyfikat SuccessFactors Employee Central Associate dodatkowym utrudnieniem jest wysoko ustawiona granica zdawalności – zaliczenie uzyskuje się przy 70% poprawnych odpowiedzi, podczas gdy w przypadku innych certyfikatów ten pułap jest niższy, (zwykle oscyluje wokół 60%)” – dodaje.

Dodatkowym utrudnieniem związanym z certyfikacją z modułu SuccessFactors jest wymóg zaliczania egzaminów DELTA, które wychodzą co 3 miesiące – konsultanci muszą więc posiadać najbardziej aktualną wiedzę i stale się rozwijać. „Niezaliczenie egzaminu DELTA lub nieprzystąpienie do niego wiąże się z utratą certyfikacji” – podkreśla Adam Panuchno, który uzyskał certyfikat SuccessFactors Employee Central Associate. Przyznaje, że dużym udogodnieniem dla zdających, którzy są przecież osobami aktywnymi zawodowo i zaangażowanymi w różne wdrożenia i projekty, jest fakt, iż dzięki rozwiązaniom chmurowym do egzaminu można przystąpić praktycznie z każdego miejsca, które ma dostęp do Internetu.

Quercus Sp. z o.o. to ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP. Od początku swej działalności, tj. od 2006 roku, firma posiada status autoryzowanego Partnera SAP. Specjalizacją Quercus Sp. z o.o. są wdrożenia systemów SAP, SAP Buisness Objects, a także portali oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. W ofercie znajdują się także usługi z zakresu doradztwa, takie jak: audyty, szkolenia, analizy przedwdrożeniowe oraz pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych SIWZ. Firma prowadzi projekty z zastosowaniem metodyki Prince oraz PMI, a jej portfolio obejmuje kilkadziesiąt zaawansowanych projektów, które spółka wdrażała samodzielnie, w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca.

Więcej informacji na http://www.quercus.pl

 

4/5 - (1 vote)