Płynność finansowa przedsiębiorstwa – niezależnie od wielkości podmiotu – jest jednym z kluczowych czynników determinujących rentowność prowadzonej działalności.

Z utrzymaniem równowagi finansowej spory problem mają mikroprzedsiębiorcy. Wystawiając często faktury z odroczonym terminem płatności, narażają się na przejściowe zatory płatnicze. Z pomocą przychodzi mikrofaktoring – zewnętrzna forma finansowania bieżącej działalności. Sprawdź, na czym to polega.

Faktoring to usługa finansowa, która wśród przedsiębiorców spotyka się z rosnącym zainteresowaniem. Jak pokazują dane opublikowane przez Polski Związek Faktorów (PZF), w 2017 roku z tej formy finansowania skorzystało ok. 9 tys. przedsiębiorców, zaś w I kwartale 2018 roku już 15 tys. podmiotów. Chociaż usługa kojarzona jest przede wszystkim z korporacjami, dzięki takim firmom jak Finiata, również mikroprzedsiębiorcy mogą w ten sposób zadbać o płynność finansową.

Mikrofaktoring – na czym polega?

Mikrofaktoring nawiązuje do zasad typowych dla klasycznego faktoringu. Istotą usługi jest nabycie przez faktora (firmę faktoringową) należności wynikających z faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych przez faktoranta (przedsiębiorstwo). Faktor wypłaca środki przedsiębiorcy na poczet zaliczki wpłacanej przez kontrahenta – zgodnie z terminem obowiązującym na fakturze.

Mikrofaktoring – ile to kosztuje?

Mikrofaktoring, podobnie jak każda usługa, wiąże się z kosztem ponoszonym przez przedsiębiorcę. Każda firma faktoringowa ustala warunki finansowe zgodnie z wewnętrzną polityką, dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o koszt.

Poniżej przedstawiamy kalkulację mikrofaktoringu na podstawie kalkulatora dostępnego na Finiata.pl.

Przykład 1. Kwota na fakturze wprowadzonej do systemu wynosi 10 000 zł. Jeżeli pieniędzy będziesz potrzebować na 30 dni, koszt wyniesie 500 zł (netto) – po odliczeniu podatków 385 zł. Od faktora otrzymasz 9 385 zł.

Przykład 2. Kwota na fakturze wprowadzonej do systemu wynosi 16 000 zł. Jeżeli pieniędzy potrzebujesz na 60 dni, koszt wyniesie 1 600 zł (netto) – po odliczeniu podatków 1232 zł. Faktor wypłaci 14 032 zł.

Czy mikrofaktoring się opłaca?

Planując działania związane z poprawą płynności i finansowaniem firmy warto przeprowadzić analizę finansową. Dowiedz się więcej na blogu Finiata.pl.

Mikrofaktoring jest usługą finansową, która stanowi wsparcie najmniejszych podmiotów działających na rynku. Niesie za sobą wiele korzyści, wśród których należy wymienić przede wszystkim możliwość uniknięcia zatorów płatniczych. Przekłada się to na utrzymanie płynności finansowej – niezależnie od tego, jak wiele faktur z odroczonym terminem płatności wystawia przedsiębiorca i z jakimi opóźnieniami w spłacie należności musi się zmagać.

Warto przy tym pamiętać, że mikrofaktoring pozwala regulować własne należności przed wymaganym terminem. Wpływa to nie tylko korzystnie na wizerunek i opinie o firmie. Dzięki temu istnieje także możliwość wynegocjowania lepszych warunków z dostawcami.

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, który współpracuje z korporacjami oczekującymi faktur z odroczonym terminem płatności, rozważ mikrofaktoring. Taka usługa może znacząco poprawić kondycję finansową i pomoże uporać się z przejściowymi zatorami płatniczymi.

5/5 - (2 votes)