Sezon zimowy to świetny czas na poszerzenie lub nabycie nowych kompetencji w sektorze budowlanym. Intensywny rozwój branży nieruchomościowej oraz przemysłu sprawia, że polskie przedsiębiorstwa potrzebują coraz większej ilości wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych – w tym żurawi wieżowych. Szkolenie na operatora żurawia wieżowego może być przeprowadzone już w ciągu jednego – dwóch tygodni, a jego cena zwróci się po drugiej wypłacie. Sprawdź, jak przebiegają kursy na operatora żurawia wieżowego w Krakowie, jakie wymagania stawiane są wobec kandydatów i ile może zarobić operator.

Kurs żurawie wieżowe – wymagania stawiane kandydatom

Wymagania wobec osób chcących zapisać się na szkolenie na operatora żurawia wieżowego nie są zbyt wygórowane. Przyszli kursanci mogą zapisać się na kurs pod warunkiem, że:

  • mają ukończone 18 lat,
  • uzyskali przynajmniej podstawowe wykształcenie,
  • w badaniach lekarskich nie wykazali żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego.

Jak przebiega szkolenie na operatora żurawia wieżowego w Krakowie?

Na szkoleniach operatorskich kursantom przedstawiane są zagadnienia opracowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Oznacza to, że w całej Polsce kursy operatorskie przebiegają na podstawie tego samego zakresu tematycznego oraz podzielone są na część teoretyczną i praktyczną.

Zakres kursu zależny jest od kategorii, która określa uprawnienia, jakie można uzyskać po ukończeniu szkolenia. Uprawnienia operatorskie UDT dzielą się na dwie kategorie:

  • Kat. I Ż, która dedykowana jest żurawiom wieżowym, przewoźnym i szybkomontującym,
  • kat. II Ż pozwalająca na obsługę żurawi stacjonarnych i samojezdnych, a także dźwigów HDS.

Kursy na operatora żurawia wieżowego w Krakowie mogą być organizowane w formie wieczorowej, dziennej lub weekendowej – zależnie od potrzeb i wymagań grupy kursantów, która zamawia kurs. Szkolenie na operatora żurawia wieżowego może być przeprowadzane w siedzibie firmy zamawiającej kurs, jak i na miejscu w sali szkoleniowej firmy przeprowadzającej kursy. Zwykle w cenie dostarczane są niezbędne materiały dydaktyczne, a część teoretyczna przeprowadzana jest w formie łatwych do przyswojenia prezentacji multimedialnych.

Podczas części teoretycznej kursanci poznają niezbędne informacje pozwalające na bezpieczną i efektywną pracę na danym stanowisku operatorskim, a także zapoznają się z obowiązującymi przepisami UDT i BHP. Podczas części praktycznej instruktorzy uczą kursantów obsługi żurawi wieżowych. Szkolenie kończy się podejściem do państwowego egzaminu składanego przed komisją UDT. Po zaliczeniu praktycznej i teoretycznej części egzaminu możliwe jest podjecie legalnej pracy na stanowisku operatora żurawi wieżowych w sposób bezterminowy.

Kurs żurawie wieżowe – ile kosztują i ile można zarobić na stanowisku operatora?

Kursy na operatora żurawia wieżowego w Krakowie kosztują od 2000 do 3000 złotych, natomiast koszt podejścia do egzaminu to wydatek rzędu 152 złotych. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez firmę Sedlak & Sedlak, mediana zarobków operatorów żurawi wieżowych w Krakowie wynosi 3,3 tys. zł brutto, przy czym maksymalne zarobki podawane w badaniu rynkowym wynoszą ponad 4 tys. zł brutto.

Szukasz rzetelnej firmy przeprowadzającej szkolenia operatorów żurawi wieżowych w Krakowie? Poznaj ofertę firmy dźwigowej Urbanek.